Formular pregunta
CONTRACTE PRIVAT PER L'ADJUDICACIÓ D'UN CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL (CAT) PER A LA GESTIÓ DELS VEHICLES, ESTRIS I MAQUINÀRIA RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA.