Formular pregunta
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UNA APP MULTIPLATAFORMA PER SMARTPHONE QUE PERMETI LOCALITZAR I ADREÇAR-SE ALS HABITATGES I NEGOCIS DE LA ZONA DE L'HORTA DE LLEIDA.