Formular pregunta
SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA. SECTOR 5. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.