Formular pregunta
CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA CREACIÓ I APLICACIÓ DE LA IMATGE TERRITORIAL DE L'HORTA DE LLEIDA