EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
U-1/18 OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GENERAL, DINS L'ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA-NOGUEROLA DE LLEIDA 09/02/2018 11:29 GMT(+1:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
U-6/17 Obra del Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers, dins l’àmbit del portal Magdalena /Noguerola de Lleida 22/12/2017 14:03 GMT(+1:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
2017.241.1.3801 Subministrament d’una segadora recicladora de gespa de 1.500 a 1.650 mm d’amplada de tall 18/10/2017 12:47 GMT(+2:00) Institut Municipal d'Ocupació Termini de presentació d’ofertes obert
  VENDA PARCEL·LA 19 POLÍGON ÚNIC PLA PARCIAL SUR 13. C/Alcalde Montanya, núm. 16 Lleida (Pardinyes) 22/09/2017 10:46 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
  VENDA PARCEL·LA 34 del Polígon únic del Pla Parcial del SUR 13 (Pardinyes) de Lleida. 01/09/2017 10:47 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S'han trobat 193 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
12345678910..39Següent

Antic Perfil de Contractant