EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
2016.241.0.3581 Contractació del servei de neteja dels edificis i instal·lacions de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí 21/06/2017 13:01 GMT(+2:00) Institut Municipal d'Ocupació Licitació deserta
  VENDA DE LA PARCEL·LA 405 PLA PARCIAL SUR 2 CIUTAT JARDÍ DE LLEIDA 06/06/2017 14:38 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Licitació deserta
S-6/16 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’ESCALES I ZONA COMUNITÀRIA D’EDIFICIS PROPIETAT DE L’EMU DE LLEIDA SL 15/06/2017 13:38 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S-1/17 SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
10/2017 CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA CREACIÓ I APLICACIÓ DE LA IMATGE TERRITORIAL DE L'HORTA DE LLEIDA 24/04/2017 12:37 GMT(+2:00) Fundació Lleida 21 Adjudicació
S'han trobat 196 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345678910..40Següent

Antic Perfil de Contractant