EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
S-1/17 SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
10/2017 CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA CREACIÓ I APLICACIÓ DE LA IMATGE TERRITORIAL DE L'HORTA DE LLEIDA 24/04/2017 12:37 GMT(+2:00) Fundació Lleida 21 Adjudicació
253/2016 - Contractació SERVEI D'ACTUACIONS URGENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (EXP. 253/2016) 06/10/2016 11:20 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Adjudicació
13/2016 - Contractació SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 13/2016) 28/09/2016 10:38 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Adjudicació
O-2/16 OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE FUSTA UBICADA AL CARRER CAVALLERS PER A USOS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU 09/09/2016 12:20 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S'han trobat 193 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345678910..39Següent

Antic Perfil de Contractant