Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL PER ALS VIANANTS AL BARRI DEL SECÀ DE SANT PERE (Exp. 44/2013)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 44/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 07/04/2014 08:58 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/06/2014 13:51 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta a la clàusula 13 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 11/04/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: PREMSA (LA MAÑANA) 07/04/2014 PREMSA (SEGRE) 07/04/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació:no s'exigeix Solvència: segons consta en la clàusula 11.f) del PCAP
 • Termini d'execució: 4 mesos a partir de la data de signatura de l'acta de replanteig de les obres
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 195.814,45 €
 • Import iva: 41.121,03 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • - Objectius obra: Millorar la mobilitat del vianant a les voreres del barri del Secà de Sant Pere de Lleida per tal de fer accessibles els guals de les voreres, i construir una plataforma elevada davant del centre Cívic que connecti amb la Plaça del Secà de Sant Pere.- Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres. - Contractista responsable: BENITO ARNO E HIJOS, SAU . -Import pressupostat: 195.814,45 € + 41.121,03 € d’IVA (Total: 236.935,48 €).- Import adjudicació: 183.634,79 € + 38.563,31 € d’IVA (Total: 222.198,10 €). - Període execució: 4 mesos. - Data inici: 07/07/2014

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)