Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L'HORTA 2014 (Exp. 60/2014)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 60/2014
 • Data de publicació de l'anunci: 14/04/2014 09:36 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/06/2014 14:00 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 14/04/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: Segons consta en la clàusula 1.9.d) del PCAP
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització fins el 31 de desembre de 2014.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 90.909,09 €
 • Import iva: 19.090,91 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • ** Detectada una errada en l'anunci al BOP referent al període de presentació d'ofertes i rectificada segons publicació en el BOP núm. 74 de data 16 d'abril de 2014. El termini correcte de presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals i, per tant, finalitzarà el 29 d'abril de 2014 a les 13 hores.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)