Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES (AQUAGYM) PER A LA GENT GRAN. (Exp. 235/2016).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 235/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 26/08/2016 12:06 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/12/2016 14:56 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Contracte menor
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 08/09/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvencia: segons consta en la clàusula 6 del PCAP
 • Termini d'execució: 10/10/2016 a 19/06/2017
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 9.378,04 €
 • Import iva: 1.969,39 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

 • Data de l'acord: 06/10/2016
 • Empresa adjudicatària: COL·LEGI EPISCOPAL MARE DE DEU DE L'ACADEMIA
 • Import: 9.378,04 € EXEMPTS D'IVA
 • Acord de l'adjudicació:
 •  DECRET ADJUDICACIÓ   (365,62 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)