Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

VENDA PARCEL·LA 34 del Polígon únic del Pla Parcial del SUR 13 (Pardinyes) de Lleida.

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 01/09/2017 10:47 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/12/2017 11:30 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Privat
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 25/09/2017 12:00
 • Lloc de publicació: PREMSA (LA MAÑANA) 04/09/2017 PREMSA (SEGRE) 04/09/2017

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (499.650,00 €)
 • Garantia provisional: 2% del preu de licitació

Adjudicació