Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DEL SERVEI CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS A MAGRANERS (Exp. 203/2012-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 203/2012-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 06/08/2012 09:33 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/12/2012 14:24 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure clàusula 1.10) dels plecs de clàusules administratives
 • Termini de presentació d'ofertes: 30/08/2012 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 04/08/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Segons clàusula 1.9 del plec de clàusules administratives
 • Termini d'execució: 5 anys prorrogable anualment fins un màxim de 10 anys
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 688.750 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)