AJUNTAMENT DE LLEIDA

Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
973700300
paeria@paeria.cat
http://www.paeria.cat

Información y presentación ofertas

Pl. Paeria, 11 bxs 25007 Lleida
973700327
infocit@paeria.cat
http://www.paeria.cat/omac
Estado
Poder adjudicador
Tipología
Fecha de publicación
Desde
Hasta

EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
  CONCURS D’IDEES D’ARQUITECTURA PER LA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE L’EDIFICI DEL PALAU DE VIDRE, DINS DELS CAMPS ELISIS I RECINTE DE LA FIRA DE LLEIDA, INCLÒS AL PROGRAMA “ESPAIS SINGULARS” 05/03/2019 09:24 GMT(+1:00) Fundació del Paisatge Urbà de Lleida Termini de presentació d’ofertes obert
U-2/18 OBRES PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT CARRER COMTES D'URGELL (entre C/ Anselm Clavé i Príncep de Viana)DE LLEIDA 04/05/2018 14:37 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
2017.241.1.3801 Subministrament d’una segadora recicladora de gespa de 1.500 a 1.650 mm d’amplada de tall 18/10/2017 12:47 GMT(+2:00) Institut Municipal d'Ocupació Termini de presentació d’ofertes obert
1/2015 CONCURS D'IDEES PER LA CREACIÓ D'ESPAIS GASTRONÒMICS, DE RETAIL I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 10/06/2015 12:47 GMT(+2:00) Turisme de Lleida Termini de presentació d’ofertes obert
156/2012-Contractació REDACCIO DEL PROJECTE D'ORDENACIO, URBANITZACIO, EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES I CONCESSIO ADMINISTRATIVA SOBRE EL DOMINI PUBLIC PER A LA CONSTRUCCIO I EXPLOTACIO D'UN APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER GOVERNADOR MONTCADA-ILLA DE LA MATERNITAT DE LLEIDA (Exp.156/2012-Contractació) 06/07/2012 13:22 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Pendent adjudicació
Se han encontrado 196 Licitaciones
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.

Antiguo Perfil de Contratante