FUNDACIÓ DEL PAISATGE URBÀ DE LLEIDA

Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11, planta baixa - 25007 - Lleida.
973700636
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 2 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Antic Perfil de Contractant