EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL

c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
973700606
emu@paeria.es
http://emu.paeria.es
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
  VENDA PARCEL·LA 19 POLÍGON ÚNIC PLA PARCIAL SUR 13. C/Alcalde Montanya, núm. 16 Lleida (Pardinyes) 22/09/2017 10:46 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
  VENDA PARCEL·LA 34 del Polígon únic del Pla Parcial del SUR 13 (Pardinyes) de Lleida. 01/09/2017 10:47 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
S-1/17 SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
S-6/16 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’ESCALES I ZONA COMUNITÀRIA D’EDIFICIS PROPIETAT DE L’EMU DE LLEIDA SL 15/06/2017 13:38 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
O-2/16 OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE FUSTA UBICADA AL CARRER CAVALLERS PER A USOS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU 09/09/2016 12:20 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S'han trobat 6 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Antic Perfil de Contractant