EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL

c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
973700606
emu@paeria.es
http://emu.paeria.es
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
S-1/17 SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
U-1/18 OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GENERAL, DINS L'ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA-NOGUEROLA DE LLEIDA 09/02/2018 11:29 GMT(+1:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
U-6/17 Obra del Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers, dins l’àmbit del portal Magdalena /Noguerola de Lleida 22/12/2017 14:03 GMT(+1:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
  VENDA PARCEL·LA 19 POLÍGON ÚNIC PLA PARCIAL SUR 13. C/Alcalde Montanya, núm. 16 Lleida (Pardinyes) 22/09/2017 10:46 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
  VENDA PARCEL·LA 34 del Polígon únic del Pla Parcial del SUR 13 (Pardinyes) de Lleida. 01/09/2017 10:47 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Adjudicació
S'han trobat 8 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Antic Perfil de Contractant