Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL "PAS A PAS" DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 169/2013-Contractacio)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 169/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 14/08/2013 13:18 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/11/2013 13:16 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/09/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: En el lloc i dia que s'assenyali en el tauler d'anuncis de la Corporació o Perfil del contractant. A l'hora que s'assenayali prèviament
 • Lloc de publicació: BOP 14/08/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clasificació: no es requereix. Solvència econòmica i tècnica: segons la clàusula 1.10 del PCAP
 • Termini d'execució: 2 anys prorrogables per 2 anualitats més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 464.752,52 €
 • Import iva: 48.799,01 €
 • Garantia provisional: s'eximeix

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)