Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PROJECTE DE MILLORA D'INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D'ACCÉS DE LA N-II EN EL pk 458+890 (LA CAPARRELLA) A LLEIDA (Exp. 224/2013-Contractació).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 224/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 12/11/2013 12:06 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/04/2014 09:03 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons d'estableix a la clàusula 13 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 12/12/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: BOP 12/11/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació:No s'exigeix. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:Segons s'estableix a la clàusula 11 del PCAP.
 • Termini d'execució: 10 mesos.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 426.647,16 €.
 • Import iva: 89.595,90 €.
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

Observacions

 • - Objectius obra: Millora de la intersecció i reordenació d'accés a la NII en el pk. 458+890 (La Caparrella). - Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres. - Contractista responsable: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., - Import pressupostat: 426.647,16 € + 89.595,90 € d'IVA (516.243,06 € Total). - Import adjudicació: 366.880,16 € + 77.044,83 € d’IVA , (Total 443.924,99 €). - Període execució: 22/04/2014 a 21/02/2015 (10 mesos). - Data inici: 22/04/2014.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)