Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA D'ESPAIS URBANS I ACCESSOS A BARRIS DE LLEIDA. (Exp. 239/2013-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 239/2013 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2014 08:41 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/04/2014 15:39 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix en la clàusula 13 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 15/01/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA d)
 • Termini d'execució: 10 MESOS
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 710.743,80 €
 • Import iva: 149.256,20 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • -Objectius obra: Definició de les obres necessàries per condicionar diferents espais de Lleida. Aquestes obres consisteixen en la urbanització d'espais que actualment són solars, reordenació d'espais ja urbanitzats, enjardinament d'espais i millores de places amb jocs infantils. - Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres. - Contractista responsable: Benito Arnó e Hijos SA. - Import pressupostat: 710.743,80 € + 149.256,20 € d'IVA (860.000,00 € Total) - Import adjudicació: 635.760,33 € + 133.509,67 € d’IVA (Total 769.270,00 €). - Període execució: 05/05/2014 a 04/03/2015. Data inici: 05/05/2014

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)