Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I BRIGADA D'ACCIÓ IMMEDIATA 2014-2015 (Exp. 243/2013 - Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 243/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2014 09:12 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/04/2014 15:39 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 13 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 15/01/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup G Subgrup 6 Categoria d)
 • Termini d'execució: Any 2014 i 2015
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 946.115,70 euros
 • Import iva: 198.684,30 euros
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • - Objectius obra: Pla manteniment, conservació i millora de paviments i brigada d'acció immediata. - Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres - Contractista responsable: CESPA - Compañía española de servicios públicos auxiliares S.A. - Import pressupostat: 946.115,70 € + 198.684,30 € d'IVA (1.144.800,00 € Total) - Import adjudicació: 946.115,70 € + 198.684,30 € d’IVA (Total 1.144.800,00 €) - Període execució: 28/4/2014 a 31/12/2015 - Data inici: 28/04/2014

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)