Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DE 39 LLICENCIES D'ÚS PRIVATIU DELS HORTS FAMILIARS DE RUFEA

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: EXP. 69/2011 DE PATRIMONI
 • Data de publicació de l'anunci: 01/07/2014 10:06 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/01/2016 08:44 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: SEGONS CLÀUSULA 5 DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/07/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: A DETERMINAR
 • Lloc de publicació: BOP 30/06/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: SEGONS CLÀUSULA 4 DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVA
 • Termini d'execució: 4 ANYS
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: NO S'EXIGEIX

Adjudicació