Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA LA PAU CASALS DE LLEIDA (43/2013-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 43/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 11/08/2014 12:24 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/12/2014 08:26 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/09/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: En el lloc i dia que s'asenyali en el tauler d'anuncis de contractació de la Corporació o Perfil del Contractant. A l'hora que s'assenyali prèviament
 • Lloc de publicació: BOP 11/08/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: segons el que s'estableix en la clàusula 11 del PCAP
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 391.783,88 €
 • Import iva: 82.724,61 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • - Objectius Obra: obres de millora, reordenació i rehabilitació de l’actual plaça, tot incloent els espais adjunts a l’avinguda Balmes que possibiliten l’ampliació de l’espai públic per a vianants. - Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres .- Contratista responsable: BENITO ARNÓ E HIJOS.- Import pressupostat: 391.783,88 € + 82.274,61 € d’IVA Total 474.058,49 €. - Període execució: 5 mesos. Data inici: 28/11/2014. Import adjudicació: 357.032,65€ + 74.976,86 € d'Iva (TOTAL 432.009,51€)

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)