Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2017, 2018 I 2019 DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA SL

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: S-1/17
 • Data de publicació de l'anunci: 26/05/2017 09:18 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/04/2018 13:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 12/06/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 07/07/2017 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Vegeu Plec condicions
 • Termini d'execució: Vegeu plec condicions
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): VINT MIL EUROS (20.000 €)
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 12/09/2017
 • Data de publicació de l'acord: 10/10/2017
 • Data de formalització del contracte: 10/01/2018
 • Empresa adjudicatària: HORWATH PLM AUDITORES SLP
 • Import: DIVUIT MIL EUROS (18.000 €) IVA EXCLÒS
 • Acord de l'adjudicació:
 •  RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ   (237,36 KB)

Esmenes

 • Descripció: En l'apartat B.- del Quadre-Resum, pàgina 1 del Plec de condicions, on diu: PRESSUPOST ESTIMATIU ANUAL DE LICITACIÓ: 20.000€, ha de dir PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ: 20.000€