Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

VENDA DE LA PARCEL·LA 405 PLA PARCIAL SUR 2 CIUTAT JARDÍ DE LLEIDA

Estat: Licitació deserta

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 06/06/2017 14:38 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Privat
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/06/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 03/07/2017 12:00
 • Lloc de publicació: PREMSA (SEGRE) 08/06/2017 PREMSA (LA MAÑANA) 08/06/2017

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 901.060,03€
 • Garantia provisional: 2% PREU LICITACIÓ