Ens
 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00
Ens
 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00

Subministrament d’una segadora recicladora de gespa de 1.500 a 1.650 mm d’amplada de tall

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

Institut Municipal d'Ocupació

Informació General

 • Expedient: 2017.241.1.3801
 • Data de publicació de l'anunci: 18/10/2017 12:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Institut Municipal d'Ocupació
 • Impulsor:
  Institut Municipal d'Ocupació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Vgeu plecs de condicions
 • Termini de presentació d'ofertes: 02/11/2017 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Observacions

 • La data i hora d'obertura d'ofertes es comunicarà a tots el licitadors i serà a partir del primer dia hàbil desprès del tancament de termini de presentació d'ofertes.

Lloc de presentació

 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00

Lloc d'informació

 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00