Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

Obra del Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers, dins l’àmbit del portal Magdalena /Noguerola de Lleida

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: U-6/17
 • Data de publicació de l'anunci: 22/12/2017 14:03 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/02/2018 14:16 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Vegeu Plec de Condicions
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/01/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 24/01/2018 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Gup G Subgrup 6 Categoria 4
 • Termini d'execució: 5 MESOS
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): NOU-CENTS SETANTA-SET MIL CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (977.104'52€)
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 14/02/2018
 • Data de publicació de l'acord: 19/02/2018
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INSFRAESTRUCTURAS SAU
 • Import: 810.294'95 IVA EXCLÒS
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ADJUDICACIÓ   (308,34 KB)