Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

Servei d’inspecció i posterior valoració d’habitatges i edificis d’habitatges del municipi de Lleida

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: S-2/18
 • Data de publicació de l'anunci: 06/04/2018 13:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/05/2018 10:33 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: VEGEU PLEC DE CONDICIONS
 • Termini de presentació d'ofertes: 18/04/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 23/04/2018 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: VEGEU PLEC CONDICIONS
 • Termini d'execució: Vegeu plec condicions
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ 25.000€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 27/04/2018
 • Data de publicació de l'acord: 27/04/2018
 • Data de formalització del contracte: 07/05/2018
 • Empresa adjudicatària: PROGEST ENGINYERIA SLP
 • Acord de l'adjudicació:
 •  RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ   (370,26 KB)