Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE LA CAFETERIA DEL CENTRE CÍVIC DE BALAFIA (EXP. 136/2012 - Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 136/2012 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 02/11/2012 12:04 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/01/2013 14:21 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Veure clàsula 1.13) dels plecs de clàusules administratives
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/11/2012 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: PREMSA (LA MAÑANA) 03/11/2012 PREMSA (SEGRE) 03/11/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Veure clàusula 1.12 plecs administratius
 • Termini d'execució: 2 anys prorrogable 2 anys més (pròrrogues anuals)
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • Cànon: 2.491,33 €/any Cànon fixe, no millorable en l'oferta.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)