AJUNTAMENT DE LLEIDA

Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
973700300
paeria@paeria.cat
http://www.paeria.cat

Informació i presentació ofertes

Pl. Paeria, 11 bxs 25007 Lleida
973700327
infocit@paeria.cat
http://www.paeria.cat/omac
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
13/2016 - Contractació SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 13/2016) 28/09/2016 10:38 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Termini de presentació d’ofertes obert
O-2/16 OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'ADEQUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE FUSTA UBICADA AL CARRER CAVALLERS PER A USOS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU 09/09/2016 12:20 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
157/2016-Contractació SUBMINISTRAMENT D'EINES, SERVEIS I PROGRAMARIS ASSOCIATS A SISTEMES, SEGURETAT, EINES COL·LABORATIVES I OFIMÀTICA EN EXPLOTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, AIXÍ COM EL SEU SUPORT I MANTENIMENT (EXP. 157/2016) 22/08/2016 10:56 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Termini de presentació d’ofertes obert
79/2016 de Patrimoni Licitació per l'alienació de 14 parcel.les municipals, distribuïdes en 14 lots, situades a l'àmbit del Pla Parcial SUR-2 "CIUTAT JARDÍ", i al carrer Alcarràs, núm. 15 de Lleida. 12/08/2016 12:37 GMT(+2:00) Ajuntament de Lleida Termini de presentació d’ofertes obert
Venda parc. Sucs 2016 VENDA DE 29 PARCEL·LES DEL POLÍGON ÚNIC DE SUCS, PROPIETAT DE L'EMU DE LLEIDA SL 23/06/2016 12:46 GMT(+2:00) Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL Termini de presentació d’ofertes obert
S'han trobat 181 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Antic Perfil de Contractant