Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UN CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL (CAT) PER A LA GESTIÓ DELS VEHICLES, ESTRIS I MAQUINÀRIA RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA (Exp.219/2013-Contractació).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 219/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 20/12/2013 14:18 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/03/2014 12:04 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 1.12 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/01/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 20/12/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: No s'exigeix. Solvència: Segons s'estableix en la clàusula 1.10 del PCAP.
 • Termini d'execució: 2 anys, prorrogable 2 anys més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 131.748,36 €.
 • Import iva: Exempt
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)