Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA D'ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EN EDIFICIS I SOLARS A LA CIUTAT DE LLEIDA. (Exp. 36/2014-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 36/2014 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 16/07/2014 09:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/10/2014 12:24 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 31/07/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 16/07/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: segons consta en la clàusula 1.9.d) del PCAP
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització i fins el 30 d'abril de 2015.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 99.173,55 €
 • Import iva: 20.826,45 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • S'ha incorporat diligència als plecs administratius per fer constar que l'objecte del contracte són els SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA D'ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EN EDIFICIS I SOLARS A LA CIUTAT DE LLEIDA, segons consta en el plec de prescripcions tècniques.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)