Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ASSESSORAMENT MUSEOGRÀFIC EN L'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC PALAU DE JUSTICIA I LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU D'ART DE LLEIDA. (Exp.179/2014-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: Exp.179/2014-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 16/07/2014 09:55 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/11/2014 11:37 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 12 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/09/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 16/07/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: Segons consta en la clàusula 9 del PCAP
 • Termini d'execució: 4 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 48.000,00 €
 • Import iva: 10.080,00 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • S'incorpora diligència al PCAP per fer constar que en l'apartat 2 de la documentació a incorporar en el Sobre 2, la mida dels folis corresponents als annexos gràfics i visuals és DIN-A3.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)