Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT D'ÀRID RECICLAT AMB MARCATGE CE (EXP. 206/14-CONTRACTACIÓ)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 206/14-CONTRACTACIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 12/08/2014 10:37 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/11/2014 11:27 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/09/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: El lloc i dia que s'assenyali en el taule d'anuncis de Contractació de la Corporacio o Perfil del Contractant. A l'hora que s'assenyali previament.
 • Lloc de publicació: BOP 11/08/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: segons s'estableix en la Clàusula 1.10 del PCAP
 • Termini d'execució: 15 de setembre de 2014 a 17 de desembre de 2015
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 95.849,76 €
 • Import iva: 20.128,44 €
 • Garantia provisional: S'eximeix

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)