Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN QUIOSC PER A LA VENDA DE FLORS AL CEMENTIRI MUNICIPAL (Exp. 112/2014-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 112/2014 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 20/08/2014 12:37 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/10/2014 15:11 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 6 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/09/2014 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: PREMSA (LA MAÑANA) 26/08/2014 PREMSA (SEGRE) 25/08/2014

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: segons consta en la clàusula 5.f) del PCAP
 • Termini d'execució: 2 anys prorrogable 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • Segons consta en la clàusula 4 del PCAP, la taxa que s'haurà de pagar serà la fixada per l'Ordenança Fiscal 3.1 - Taxa per ocupacio de la via pública. Aquest preu podrà ser millorat a l'alça pels licitadors en la seva oferta.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)