Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER L'AJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL D'UNA PARCEL.LA MUNICIPAL DEL P.I. EL SEGRE, C/ JOSEP BARÓ TRAVÉ, 111, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ I/O INSTAL.LACIÓ D'UN CENTRE DE CULTE

Estat: Pendent adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 83/2011
 • Data de publicació de l'anunci: 25/04/2012 13:55 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/11/2011 13:00
 • Obertura d'ofertes: Pendent de determinar
 • Lloc de publicació: BOP 20/10/2011

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: CONCESSIÓ PER 25 ANYS, PRORROGABLES EN 25 ANYS MÉS PER CAUSES D'INTERÈS PÚBLIC
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CÀNON ANUAL: 7.956.- €
 • Garantia provisional: 2.652.- €, MÉS IVA

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)