Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

ALIENACIO PEL PROCEDIMENT OBERT DE LA PARCEL.LA MUNICIPAL NÚM. 16 DEL PLA PARCIAL SUR-13, CARRER JOSEP PALLACH, 16

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 66/2011 de Patrimoni
 • Data de publicació de l'anunci: 25/04/2012 10:43 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/01/2016 09:46 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/11/2011 13:00
 • Obertura d'ofertes: Pendent de determinar
 • Lloc de publicació: BOP 25/10/2011

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 140.072,68 €
 • Import iva: 25.213,09 €
 • Garantia provisional: 2.801,45 €

Adjudicació