Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS D'ATENCIÓ TELEFÒNICA MITJANÇANT EL TELÈFON D'ATENCIÓ CIUTADANA 010, ATENCIÓ TELEFÒNICA AL TAXI ADAPTAT I SUPORT DE CENTRALETA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (Exp. 161/2015)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 161/2015-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 21/12/2015 09:20 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/03/2016 14:45 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.10 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/01/2015 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: segons consta en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d'execució: 2 anys, prorrogable 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 321.322,30 €
 • Import iva: 33.738,35 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • DATA ENVIAMENT ANUNCI DOUE: 17/12/2015 ** S'annexa document referent a "Aclariment salaris personal a subrogar", en resposta a una pregunta rebuda al Perfil del Contractant.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)