Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L'HORTA I ALTRES VIES DEL MUNICIPI DE LLEIDA PER L'ANY 2016. (Exp. 3/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 3/2016 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 04/03/2016 11:48 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/08/2016 09:45 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 11/04/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOE 29/03/2016 BOP 29/03/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: De manera optativa: Grup O Subgrup 2 Categoria 2) Solvencia: Segons es determina en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d'execució: un any a partir de la seva formalització
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 292.561,98 €
 • Import iva: 30.719,01 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • Data enviament anunci DOUE 3/03/2016

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)