Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

LLICÈNCIES D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE 35 HORTS FAMILIARS DE RUFEA (Exp. 69-2011 Patrimoni)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 69/2011 - Patrimoni
 • Data de publicació de l'anunci: 26/04/2016 09:16 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/06/2016 11:26 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons la clàusula 5 del Plec
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2015 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 26/04/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació