Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SUBMINISTRAMENT I OBRA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLE ELÈCTRIC A LLEIDA I EL POSTERIOR MANTENIMENT DURANT UN PERÍODE DE DOS ANYS. (EXP. 66/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 66/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 26/04/2016 13:42 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/06/2016 09:19 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.10 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvencia: segons consta en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d'execució: 2 mesos pel que fa al subministrament i instal·lació i 2 anys respecte el manteniment.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 49.878,64 €
 • Import iva: 10.474,51 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • Ampliació termini presentació d'ofertes fins 5 de maig de 2016 a les 13 hores.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)