Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA. SECTOR 5. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL. (EXP.52/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 52/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 06/07/2016 08:35 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/11/2016 15:51 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/07/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 06/07/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació. Grup O, Subgrup 6, Categoria 2) (optativa) Solvencia: segons es detalla en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d'execució: Un (1) any prorogable per un (1) any més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 205.063,60 €
 • Import iva: 21.298,49 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació

 • Data de l'acord: 17/10/2016
 • Data de formalització del contracte: 20/10/2016
 • Empresa adjudicatària: FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
 • Import: 102.531,80 + 21.298.49€ D'IVA (TOTAL 123.830,29€)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Decret adjudicació   (967,43 KB)

Observacions

 • **Decret Alcalde de data 15/7/2016 rectificació clàusula 1.9 PCAP

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)