Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DE DISSENY, PRODUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ESTAND PROMOCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA A LA FIRA SANT MIQUEL 2016 (EXP. 206/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 206/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 28/07/2016 14:31 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/09/2016 13:28 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Contracte menor
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 8 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/08/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: No s'exigeix. Requisits: D'acord amb la clàusula 6 del PCAP.
 • Termini d'execució: L'estand ha d'estar totalment acabat i a disposició de l'Ajuntament abans del dia 28 de setembre de 2016 i un dia després es desmuntarà.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 10.000,00 €
 • Import iva: 21%
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)