Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA (EXP. 7/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 7/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 28/07/2016 14:40 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/02/2017 12:22 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.12 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/09/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: DOUE 27/07/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no es requereix. Solvencia: D'acord amb la clàusula 1.11 del PCAP.
 • Termini d'execució: 2 anys, a partir de la seva formaltizació. Prorrogable per un període màxim de dos anys.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 3.597.638,88 €
 • Import iva: 4%
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

 • Data de l'acord: 08/02/2017
 • Data de formalització del contracte: 03/03/2017
 • Empresa adjudicatària: TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU
 • Import: 1416769,31+56670,78=1.473.440,09 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Decret adjudicació   (1441,80 KB)

Observacions

 • ** Segons Decret-Alcalde de data 8 d'agost de 2016 s'ha modificat la clàusula 1.12 del PCAP, s'ha aprovat la nova relació de personal a subrogar en relació a aquesta licitació i s'ha ampliat el termini de presentación de les ofertes fins el dia 19 de setembre a les 13:00 hores. ** En cas d'estar interessats en presentar el DEUC cal descarregar i omplir el document "FORMULARI NORMALITZAT DEL DEUC", i presentar-lo degudament signat per l'apoderat de l'empresa. ** S'incorpora document resum amb les principals xifres de l'ACTIVITAT DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA durant 2015.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)