Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI D'AJUT A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (EXP. 184/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 184/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 28/07/2016 14:46 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/01/2017 14:51 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.12 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 09/09/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: DOUE 27/07/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix. Solvencia segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP.
 • Termini d'execució: 2 anys, a partir de la seva formaltizació. Prorrogable per un període màxim de dos anys.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 5.402.670, 00 €
 • Import iva: 4% i 10 % d'acord amb el PCAP
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

 • Data de l'acord: 13/12/2016
 • Data de formalització del contracte: 09/01/2017
 • Empresa adjudicatària: UTE SUARA SERVEIS SCCL-CLANSER SA
 • Import: 2.701.335,00 € + 138.855,90 € D'IVA (TOTAL 2.840.190,90 €)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  DECRET ADJUDICACIÓ, DATA 13/12/2016   (534,57 KB)

Observacions

 • En cas d’estar interessats en presentar el DEUC cal descarregar el document “FORMULARI NORMALITZAT DEL DEUC”, omplir-lo, imprimir-lo i presentar-lo signat per l’apoderat de l’empresa.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)