Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI PER A LA REDACCIÓ DELS TREBALLS TÈCNICS D’ORDENACIÓ DEL CONJUNT DEL “PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES” I DEL PLA ESPECIAL D’UN CÀMPING AL MUNICIPI DE LLEIDA (Exp.204/2016-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 204/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 01/09/2016 08:35 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/03/2017 17:41 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/09/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: BOP 01/09/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2016, des de la signatura del contracte
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 24.689,09 €.
 • Import iva: 21%
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

 • Data de l'acord: 20/03/2017
 • Data de formalització del contracte: 24/03/2017
 • Empresa adjudicatària: ARQCOAS ARQUITECTURA URBANISME I CONSULTORIA TECNICA
 • Import: 19.751,27+4.147,76 € D'IVA (TOTAL 23.899,03 €)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Decret adjudicació   (537,13 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)