Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PELS EDIFICIS I RECINTES DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ I EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME (Exp. 199/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 199/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 18/08/2016 09:32 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/05/2017 12:20 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/09/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 01/09/2016 DOUE 12/08/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix. Solvencia: Segons consta en la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives
 • Termini d'execució: Un (1) any a partir de la formalització del contracte
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • Data enviament anunci a DOUE: 09/08/2016. En cas d'estar interessats en presentar el DEUC cal descarregar i omplir el document "FORMULARI NORMALITZAT DEL DEUC", i presentar-lo degudament signat per l'apoderat de l'empresa.

Documents de descàrrega

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)