Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SUBMINISTRAMENT D'EINES, SERVEIS I PROGRAMARIS ASSOCIATS A SISTEMES, SEGURETAT, EINES COL·LABORATIVES I OFIMÀTICA EN EXPLOTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, AIXÍ COM EL SEU SUPORT I MANTENIMENT (EXP. 157/2016)

Estat: Licitació deserta

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 157/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 22/08/2016 10:56 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.12 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/10/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: DOUE 24/08/2016 BOP 01/09/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix Solvència: Segons consta en la clàusula 1.10 del PCAP.
 • Termini d'execució: 3 anys prorrogable 1 any més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.306.528,93€
 • Import iva: 194.814,05 €
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Observacions

 • Data d'enviament d'anunci al DOUE: 22 d'agost de 2016. En cas d’estar interessats en presentar el DEUC cal descarregar el document “FORMULARI NORMALITZAT DEL DEUC”, omplir-lo, imprimir-lo i presentar-lo signat per l’apoderat de l’empresa.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)