Ens
 • Nom: Fundació Lleida 21
 • Adreça: Pl. Paeria, 11, pb 25007-LLEIDA
 • Telèfon: 973700455
 • Fax: 973700459
 • Adreça electrònica: fundacio21@paeria.cat
 • Horari: 9.00 - 14.00
Ens
 • Nom: Fundació Lleida 21
 • Adreça: Pl. Paeria, 11, pb 25007-LLEIDA
 • Telèfon: 973700455
 • Fax: 973700459
 • Adreça electrònica: fundacio21@paeria.cat
 • Horari: 9.00 - 14.00

CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA CREACIÓ I APLICACIÓ DE LA IMATGE TERRITORIAL DE L'HORTA DE LLEIDA

Estat: Adjudicació

Fundació Lleida 21

Informació General

 • Expedient: 10/2017
 • Data de publicació de l'anunci: 24/04/2017 12:37 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/07/2017 12:12 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Lleida 21
 • Impulsor:
  Fundació Lleida 21
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Contracte menor
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta a la clàusula 4ta. de l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/05/2017 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix. Documentació a aportar: segons consta en la clàusula 5a. de l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars
 • Termini d'execució: 6 mesos des de la formalització del contracte.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.500€
 • Garantia provisional: no s'exigeix

Adjudicació