Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GENERAL, DINS L'ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA-NOGUEROLA DE LLEIDA

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: U-1/18
 • Data de publicació de l'anunci: 09/02/2018 11:29 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/03/2018 08:56 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 28/02/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 05/03/2018 12:00
 • Lloc de publicació: PREMSA (SEGRE) 12/02/2018 PREMSA (LA MAÑANA) 12/02/2018

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup G, Subgrup 6, Categoria 4
 • Termini d'execució: 4 MESOS
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CENT CINQUANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (154.067’90 €)
 • Import iva: 32.354,26 €
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Observacions

 • En cas que el licitador desitgi obtenir el PRESSUPOST DEL PROJECTE en fomat TCQ, pot sol·licitar-ho per mail a qualsevol de les següents adreces electròniques: mcalleja@paeria.es mtmarch@paeria.es