Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

OBRES PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT CARRER COMTES D'URGELL (entre C/ Anselm Clavé i Príncep de Viana)DE LLEIDA

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: U-2/18
 • Data de publicació de l'anunci: 04/05/2018 14:37 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: VEGEU PLEC CONDICIONS
 • Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 29/05/2018 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Gup G Subgrup 6 Categoria 4
 • Termini d'execució: 3 MESOS
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CENT TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (139.916’63 €)
 • Import iva: 29.382'49 €
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Observacions

 • En cas que el licitador desitgi obtenir el PRESSUPOST DEL PROJECTE en fomat TCQ, pot sol·licitar-ho per mail a qualsevol de les següents adreces electròniques: mcalleja@paeria.cat mtmarch@paeria.cat