Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTACIO DE LA CONCESSIO DEMANIAL DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CENTRE CIVIC DE LA MARIOLA (Exp. 138/2012-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 138/2012-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 04/01/2013 08:56 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació:
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'extableix a la clàusula 1.13 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 30/01/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: Sense Mesa de Contractació
 • Lloc de publicació: PREMSA (SEGRE) 04/01/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: No s'exigeix. Solvència: Segons s'estableix en la clàusula 1012 del PCAP.
 • Termini d'execució: 2 anys, prorrogables any en any , amb un màxim de dues pròrrogues.
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

Observacions

 • Cànon: 2.775,35€. Aquest Cànon serà fixe per la qual cosa no serà susceptible de ser millorat en l'oferta econòmica presentada. (*) Cànon rectificat mitjançant decret d'alcaldia de data 23 de gener de 2013.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)