Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTACIO DE LES OBRES PER A L'ADJUDICACIO CONJUNTA DE REDACCIO DEL PROJECTE, DIRECCIO D'OBRES I EXECUCIO DE LES OBRES D'ENDERROC SUBSIDIARI DE L'EDIFICI AV.PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6a PLANTA I SOTACOBERTA (Exp.155/2012).

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 155/2012-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/05/2013 13:59 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 32 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 17/01/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup C, Subgrup 1, Categoria c)
 • Termini d'execució: 6 mesos (2 redacció + 4 execució)
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 303.289,26 €
 • Import iva: 63.690,74 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Adjudicació

Observacions

 • - Objectius obra: contractació conjunta de la redacció del projecte, direcció i la realització de les OBRES D’ENDERROC SUBSIDIARI DE L’EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6a PLANTA I SOTACOBERTA, amb la finalitat de donar compliment al contingut de la Sentència de data 18 de desembre de 2009 de la Secció tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les interlocutòries de data 10 de febrer de 2010 i de 20 de maig de 2011 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Lleida (JCA). - Responsable municipal: Coordinador de Projectes i Obres. - Contractista responsable: CONSTRUCCIONES Y DESMONTE RIBERA NAVARRA, SA. - Import pressupostat: 303.289,26 € + 63.690,74 € d’IVA (Total:366.980,00 €). - Import adjudicació: 218.528,28 € + 45.890,94 € d’IVA (Total: 264.419,22 €). - Període execució: 2 mesos. - Data inici: 22/05/13

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)